Cứ thật đi, chẳng cần học cách “ứng xử với truyền thông” làm gì nữa

Hôm qua tôi đọc/nghe được bài phát biểu của một quan chức về thành tích của đội tuyển U23 khá hay, trong đó có câu nói đại ý rằng: các em (U23) đã làm được một việc là khiến cho… Continue Reading