Phạm Lịch tố Phạm Anh Khoa gạ tình, chuyên gia truyền thông: Nếu cứ tố qua tố lại nhau, sẽ huề cả làng!

 Blogger Ngọc Long cho rằng, việc Phạm Lịch tố Phạm Anh Khoa “gạ tình” trên facebook là chuyện bình thường tại thế giới showbiz. Tuy nhiên, nếu chỉ tố nhau qua lại trên facebook thì huề cả làng, không có chuyển biến gì tích cực. Mới đây, showbiz Việt xôn

Đọc tiếp

Khắt khe

Tối hôm qua, khi ngồi nói chuyện với Nhâm Ngọc vàVan Nguyen, hai bạn này có “chỉ trích” tôi về vấn đề quá khắt khe với “nhân viên”. Tôi hoàn toàn đồng ý. Và tự bổ sung luôn, tôi đâu chỉ khắt khe với nhân viên mà còn cực kỳ khắt khe

Đọc tiếp