Tuyển dụng Trợ lý blogger Nguyễn Ngọc Long & Chuyên viên phát triển kinh doanh

Do nhu cầu phát triển, tôi (blogger Nguyễn Ngọc Long) cần tuyển 2 vị trí như sau: Trợ lý toàn thời gian Vị trí làm việc Sài Gòn, quận Tân Bình (đôi khi cần đi công tác ở tất cả… Continue Reading