Ứng viên ? Maria Phượng

Thực hiện bình chọn giải thưởng “Trái tim đen” cho chị Maria Phượng trong group Biệt đội Trăng Đen tại đây. ? Thông tin cá nhân  Chị Maria Phượng sinh năm 1977, là một người Việt Nam sống và làm việc tại… Continue Reading