Việc khó đến đâu, cứ tìm đúng người thì chẳng phải lo gì nữa.

Dẫn chứng mấy đứa coi nè.Cuối tuần này êkip Huyên Cosy, Hạ Hồng Việt tổ chức lớp ZeroC Sài Gòn  mà cô giáo là người tót. Nhưng hai bạn thì ở Hà Nội, lại chưa có nhiều kinh nghiệm nên… Continue Reading