Truyền thông tiền lẻ

Năm 2015, chị Vũ Lệ Hằng (Mỹ Đình, Hà Nội) mang một túi tiền lẻ đến FPT SHOP mua iPhone 6 Plus 64 GB làm quà sinh nhật chồng. Khách hàng này cho biết đây là số tiền góp được… Continue Reading