Cách làm marketing du kích kiểu… con nhà nghèo của mobiistar

Không hẹn mà gặp, cả Samsung và Mobiistar đều dùng truyện cổ tích để quảng bá cho sản phẩm mới. Trong khi Samsung chọn phương án tài trợ cho dự án Tấm Cám – Chuyện Huỳnh Lập kể, thì Mobiistar… Continue Reading