Sử dụng hình ảnh phụ nữ trong quảng cáo: Sexy thì dễ làm, nhưng…

Blogger Nguyễn Ngọc Long (nhà sáng lập Truyền thông Trăng Đen) đã có những chia sẻ thẳng thắn về việc sử dụng hình ảnh phụ nữ trong quảng cáo thương mại. Việc sử dụng hình ảnh phụ nữ trong các… Continue Reading