Khắt khe

Tối hôm qua, khi ngồi nói chuyện với Nhâm Ngọc vàVan Nguyen, hai bạn này có “chỉ trích” tôi về vấn đề quá khắt khe với “nhân viên”. Tôi hoàn toàn đồng ý. Và tự bổ sung luôn, tôi đâu chỉ khắt khe với nhân viên mà còn cực kỳ khắt khe

Đọc tiếp