Ma trận SACO: “Truyền thông bằng nước đá & cục tẩy”

Ngày hôm qua, cô giáo đọc được một bài báo khoa học rất hay của Telegraph. Theo đó, các chuyên gia tại Đại học Edinburgh, nước Anh “bằng phương pháp nghiên cứu đặc biệt” đã phát hiện ra các hình… Continue Reading