Ai bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng khi sử dụng trung gian thanh toán?

Vâng, không có gì nhầm lẫn cả. Chính xác là 3.000đ tiền Việt Nam, số tiền nhỏ như cục kẹo. Nhưng nó chẳng khác gì một cú đấm trực diện vào mặt khiến tôi tỉnh ngộ.Câu chuyện xảy ra vào… Continue Reading