Chatbot: Chuyển hết khách hàng đã inbox fanpage vào group

Nội dung này không phải của Truyền thông Trăng Đen, mà là chia sẻ cá nhân của các thành viên Biệt đội Trăng Đen với cộng đồng. Team Truyền thông Trăng Đen đăng lại bài và đặt title.Người chia sẻ: Anh Trần Tiến Thức (CEO Quaf.vn)Chatbot… Continue Reading

Hướng dẫn về Chatbot: Tự động gửi inbox khi khách hàng comment & List of chatbots

Nội dung này không phải của Truyền thông Trăng Đen, mà là chia sẻ cá nhân của các thành viên Biệt đội Trăng Đen với cộng đồng. Team Truyền thông Trăng Đen đăng lại bài và đặt title. Người chia sẻ: Anh Trần Tiến… Continue Reading