Hướng dẫn về Chatbot: Tự động gửi inbox khi khách hàng comment & List of chatbots

Nội dung này không phải của Truyền thông Trăng Đen, mà là chia sẻ cá nhân của các thành viên Biệt đội Trăng Đen với cộng đồng. Team Truyền thông Trăng Đen đăng lại bài và đặt title. Người chia sẻ: Anh Trần Tiến… Continue Reading

Chúng ta cần sòng phẳng với “người theo dõi”

Các nhà khoa học ở Viện Hải dương học Nha Trang có công bố kết luận khảo sát độc lập của họ về khu vực biển mà Ninh Thuận định nhận chìm chất thải. Theo đó, khu này “khá nghèo… Continue Reading

Hướng dẫn setup, sử dụng và gửi tin nhắn Broadcast qua Chatbot

Nội dung này không phải của Truyền thông Trăng Đen, mà là chia sẻ cá nhân của các thành viên Biệt đội Trăng Đen với cộng đồng. Team Truyền thông Trăng Đen đăng lại bài và đặt title. Người chia… Continue Reading