Nguyễn Ngọc Long: Từ chàng trai đam mê lập trình đến blogger truyền thông xã hội

Blogger Nguyễn Ngọc Long

Nổi tiếng trong lĩnh vực truyền thông xã hội, nhưng ít tai biết anh Nguyễn Ngọc Long – nhà sáng lập Truyền thông Trăng Đen từng là một kẻ nghiện game thời nhỏ – lý do khiến anh tìm hiểu… Continue Reading