Trăng Đen chuẩn bị đưa vào áp dụng quy chế phạt

Với mục đích nâng cao chất lượng công việc, cải thiện tình trạng follow đến cùng, tôn trọng deadline của thành viên Trăng Đen, anh Long yêu cầu mọi người tự suy nghĩ và họp bàn để tìm cách sửa… Continue Reading