Ai bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng khi sử dụng trung gian thanh toán?

Vâng, không có gì nhầm lẫn cả. Chính xác là 3.000đ tiền Việt Nam, số tiền nhỏ như cục kẹo. Nhưng nó chẳng khác gì một cú đấm trực diện vào mặt khiến tôi tỉnh ngộ.Câu chuyện xảy ra vào… Continue Reading

9 cảnh báo về Quyền trẻ em mà các đơn vị kinh doanh có thể mắc phải

Nội dung này không phải của Truyền thông Trăng Đen, mà là chia sẻ cá nhân của các thành viên Biệt đội Trăng Đen với cộng đồng. Team Truyền thông Trăng Đen đăng lại bài và đặt title. Người chia sẻ: Chị Phí… Continue Reading