Case-study: Xóm trọ 3D

Bằng cách thay đổi chiến lược truyền thông tổng thể, thay đổi toàn bộ cách tiếp cận: Từ đối tượng, thông điệp, kênh,… bộ phim “Xóm trọ 3D” đã vực dậy doanh thu, thoát khỏi nhóm phim “nguy hiểm” và trụ vững tại các cụm rạp tới hơn 1 tháng.

Đọc tiếp